no-img
آی پی فایل

بایگانی‌ها سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان | آی پی فایل


آی پی فایل
ویژه VIP
اطلاعیه های سایت «بروزرسانی در 1397/06/10»

مطالب

برچسب : سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان
DOC
سناریوی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم


سناریوی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس برای جشن آماده شویم برنامه ریزی برای تدریس درس برای جشن آماده شویم ویژگی های فراگیران در فراگیری برای جشن آماده شویم رشد اخلاقی در فراگیری درس برای جشن آماده شویم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به برای جشن آماده شویم وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش برای جشن آماده شویم روش های ارزشیابی درس برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 600    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس بخوانیم درس کوشا و نوشا پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس بخوانیم درس کوشا و نوشا پایه دوم


سناریوی تدریس بخوانیم درس کوشا و نوشا پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس کوشا و نوشا برنامه ریزی برای تدریس درس کوشا و نوشا ویژگی های فراگیران در فراگیری کوشا و نوشا رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای کوشا و نوشا رشد اخلاقی در فراگیری درس کوشا و نوشا از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به کوشا و نوشا وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش کوشا و نوشا روش های ارزشیابی درس کوشا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 593    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس بخوانیم آموزش جمله سازی پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس بخوانیم آموزش جمله سازی پایه دوم


سناریوی تدریس بخوانیم آموزش جمله سازی پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آموزش جمله سازی برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش جمله سازی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری آموزش جمله سازی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آموزش جمله سازی رشد اخلاقی در فراگیری درس آموزش جمله سازی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آموزش جمله سازی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آموزش جمله سازی روش های ارزشیابی درس آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 328    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی نمایش کسرها پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی نمایش کسرها پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی نمایش کسرها پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس نمایش کسر ها برنامه ریزی برای تدریس درس نمایش کسر ها ویژگی های فراگیران در فراگیری نمایش کسر ها رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای نمایش کسر ها رشد اخلاقی در فراگیری درس نمایش کسر ها از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به نمایش کسر ها وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش نمایش کسر ها روش های ارزشیابی درس نمایش کسر ها رسانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 456    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم ویژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 442    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی جمع های فرایندی پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی جمع های فرایندی پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی جمع های فرایندی پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس جمع های فرایندی برنامه ریزی برای تدریس درس جمع های فرایندی ویژگی های فراگیران در فراگیری جمع های فرایندی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای جمع های فرایندی رشد اخلاقی در فراگیری درس جمع های فرایندی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به جمع های فرایندی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش جمع های فرایندی روش های ارزشیابی درس جمع های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 428    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اندازه گیری طول برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه گیری طول ویژگی های فراگیران در فراگیری اندازه گیری طول رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اندازه گیری طول رشد اخلاقی در فراگیری درس اندازه گیری طول از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اندازه گیری طول وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اندازه گیری طول روش های ارزشیابی درس اندازه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 236    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آشنایی با اشکال هندسی برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی ویژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با اشکال هندسی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با اشکال هندسی رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با اشکال هندسی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آشنایی با اشکال هندسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آشنایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 310    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس علوم انواع صداها پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس علوم انواع صداها پایه دوم


سناریوی تدریس علوم انواع صداها پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس انواع صداها برنامه ریزی برای تدریس درس انواع صداها ویژگی های فراگیران در فراگیری انواع صداها رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای انواع صداها رشد اخلاقی در فراگیری درس انواع صداها از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به انواع صداها وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش انواع صداها روش های ارزشیابی درس انواع صداها رسانه های به کار گرفته شده در درس انواع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 509    نویسنده : تیم مدیریت