no-img
آی پی فایل

بایگانی‌ها ریاضی | آی پی فایل


آی پی فایل
ویژه VIP
اطلاعیه های سایت «بروزرسانی در 1397/06/10»

مطالب

برچسب : ریاضی
DOC
سناریوی ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس کسر های مساوی برنامه ریزی برای تدریس درس کسر های مساوی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری کسرهای مساوی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای کسرهای مساوی رشد اخلاقی در فراگیری درس کسر های مساوی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به کسر های مساوی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش کسر های مساوی روش های ارزشیابی درس کسر های مساوی رسانه های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 544    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس خواص مستطیل برنامه ریزی برای تدریس درس خواص مستطیل ویِِژگی های فراگیران در فراگیری خواص مستطیل رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای خواص مستطیل رشد اخلاقی در فراگیری درس خواص مستطیل از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به خواص مستطیل وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش خواص مستطیل روش های ارزشیابی درس خواص مستطیل رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 348    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس رسم نیمساز برنامه ریزی برای تدریس درس رسم نیمساز ویِِژگی های فراگیران در فراگیری رسم نیمساز رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای رسم نیمساز رشد اخلاقی در فراگیری درس رسم نیمساز از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به رسم نیمساز وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش رسم نیمساز روش های ارزشیابی درس رسم نیمساز رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 235    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اعداد اعشاری برنامه ریزی برای تدریس درس اعداد اعشاری ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اعداد اعشاری رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اعداد اعشاری رشد اخلاقی در فراگیری درس اعداد اعشاری از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اعداد اعشاری وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اعداد اعشاری روش های ارزشیابی درس اعداد اعشاری رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 249    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم


سناریوی تدریس ریاضی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس ضرب اعداد یک رقمی برنامه ریزی برای تدریس درس ضرب اعداد یک رقمی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری ضرب اعداد یک رقمی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای ضرب اعداد یک رقمی رشد اخلاقی در فراگیری درس ضرب اعداد یک رقمی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به ضرب اعداد یک رقمی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 297    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس گوشه پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس گوشه پایه سوم


سناریوی تدریس ریاضی درس گوشه پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس گوشه برنامه ریزی برای تدریس درس گوشه ویِِژگی های فراگیران در فراگیری گوشه رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای گوشه رشد اخلاقی در فراگیری درس گوشه از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به گوشه وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش گوشه روش های ارزشیابی درس گوشه رسانه های به کار گرفته شده در درس گوشه زمان بندی درس گوشه برنامه ریزی برای تدریس درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 221    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق با انتقال پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق با انتقال پایه سوم


سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق با انتقال پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس تفریق با انتقال برنامه ریزی برای تدریس درس تفریق با انتقال ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تفریق با انتقال رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تفریق با انتقال رشد اخلاقی در فراگیری درس تفریق با انتقال از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تفریق با انتقال وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تفریق با انتقال روش های ارزشیابی درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 217    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی نمایش کسرها پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی نمایش کسرها پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی نمایش کسرها پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس نمایش کسر ها برنامه ریزی برای تدریس درس نمایش کسر ها ویژگی های فراگیران در فراگیری نمایش کسر ها رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای نمایش کسر ها رشد اخلاقی در فراگیری درس نمایش کسر ها از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به نمایش کسر ها وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش نمایش کسر ها روش های ارزشیابی درس نمایش کسر ها رسانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 328    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی جمع های اساسی نوع دوم پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم ویژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 336    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی جمع های فرایندی پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی جمع های فرایندی پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی جمع های فرایندی پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس جمع های فرایندی برنامه ریزی برای تدریس درس جمع های فرایندی ویژگی های فراگیران در فراگیری جمع های فرایندی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای جمع های فرایندی رشد اخلاقی در فراگیری درس جمع های فرایندی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به جمع های فرایندی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش جمع های فرایندی روش های ارزشیابی درس جمع های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 342    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی اندازه گیری طول پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اندازه گیری طول برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه گیری طول ویژگی های فراگیران در فراگیری اندازه گیری طول رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اندازه گیری طول رشد اخلاقی در فراگیری درس اندازه گیری طول از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اندازه گیری طول وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اندازه گیری طول روش های ارزشیابی درس اندازه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 153    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم


سناریوی تدریس ریاضی آشنایی با اشکال هندسی پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آشنایی با اشکال هندسی برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با اشکال هندسی ویژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با اشکال هندسی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با اشکال هندسی رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با اشکال هندسی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آشنایی با اشکال هندسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آشنایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 188    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس الگویابی پایه اول
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس الگویابی پایه اول


سناریوی تدریس ریاضی درس الگویابی پایه اول مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس الگویابی برنامه ریزی برای تدریس درس الگویابی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری الگویابی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای الگویابی رشد اخلاقی در فراگیری درس الگویابی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به الگویابی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش الگویابی روش های ارزشیابی درس الگویابی رسانه های به کار گرفته شده در درس الگویابی زمان بندی درس الگویابی برنامه ریزی برای تدریس درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 542    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق پایه اول
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق پایه اول


سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق پایه اول مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس تفریق برنامه ریزی برای تدریس درس تفریق ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تفریق رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تفریق رشد اخلاقی در فراگیری درس تفریق از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تفریق وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تفریق روش های ارزشیابی درس تفریق رسانه های به کار گرفته شده در درس تفریق زمان بندی درستفریق برنامه ریزی برای تدریس درس تفریق مشخصات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 190    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی تدریس عدد ۷ پایه اول
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی تدریس عدد ۷ پایه اول


سناریوی تدریس ریاضی تدریس عدد 7 پایه اول مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس تدریس عدد ۷ برنامه ریزی برای تدریس درس تدریس عدد ۷ ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تدریس عدد ۷ رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تدریس عدد ۷ رشد اخلاقی در فراگیری درس تدریس عدد ۷ از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تدریس عدد ۷ وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تدریس عدد ۷ روش های ارزشیابی درس تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 331    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس لوح سوم پایه اول
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس لوح سوم پایه اول


سناریوی تدریس ریاضی درس لوح سوم پایه اول دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس لوح سوم پایه اول فرمت فایل ورد و قابل ویرایش   مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس لوح سوم برنامه ریزی برای تدریس درس لوح سوم ویِِژگی های فراگیران در فراگیری لوح سوم رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای لوح سوم رشد اخلاقی در فراگیری درس لوح سوم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به لوح سوم وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 369    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس آموزش عدد ۸ پایه اول
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس آموزش عدد ۸ پایه اول


سناریوی تدریس ریاضی درس آموزش عدد 8 پایه اول دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس آموزش عدد 8 پایه اول فرمت فایل ورد و قابل ویرایش   مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آموزش عدد ۸ برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش عدد ۸ ویِِژگی های فراگیران در فراگیری آموزش عدد ۸ رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آموزش عدد ۸ رشد اخلاقی در فراگیری درس آموزش عدد ۸ از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 344    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس اندازه پایه اول
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس اندازه پایه اول


سناریوی تدریس ریاضی درس اندازه پایه اول دانلود سناریو و الگوی تدریس ریاضی درس اندازه پایه اول فرمت فایل ورد و قابل ویرایش   مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اندازه برنامه ریزی برای تدریس درس اندازه ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اندازه رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اندازه رشد اخلاقی در فراگیری درس اندازه از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اندازه وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اندازه روش های ارزشیابی درس اندازه رسانه های به کار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 306    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی هواشناسی
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی هواشناسی


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی هواشناسی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد هواشناسی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد هواشناسی عکس جابربن حیان در مورد هواشناسی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان هواشناسی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 487    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح درس تمامی دروس ریاضی پنجم ابتدایی
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس تمامی دروس ریاضی پنجم ابتدایی


دانلود طرح درس تمامی دروس ریاضی پنجم ابتدایی بصورت فایل های pdf,پاورپوینت و ورد همچنین طرح درس سالانه و اهداف دروس کامل تمامی دروس نیز بصورت مجزا موجود می باشد. از جمله طرح درس هایی که موجود می باشد می توان دروس زیر را نام برد: طرح درس تفریق اعشاری طرح درس نیمساز زاویه طرح درس احتمال طرح درس تفریق عدد مخلوط طرح درس جمع اعشار طرح درس کسر طرح درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آذر / ۱۳۹۶    بازدید : 1036    نویسنده : تیم مدیریت