no-img
آی پی فایل

بایگانی‌ها دوره | آی پی فایل


آی پی فایل
ویژه VIP
اطلاعیه های سایت «بروزرسانی در 1397/06/10»

مطالب

برچسب : دوره
DOC
سناریوی علوم درس آشنایی با انواع آینه پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی علوم درس آشنایی با انواع آینه پایه چهارم


سناریوی علوم درس آشنایی با انواع آینه پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آشنایی با انواع آینه ها برنامه ریزی برای تدریس درس آشنایی با انواع آینه ها ویِِژگی های فراگیران در فراگیری آشنایی با انواع آینه رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آشنایی با انواع آینه رشد اخلاقی در فراگیری درس آشنایی با انواع آینه ها از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آشنایی با انواع آینه ها وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 1036    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی علوم درس انتقال مواد در بدن پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی علوم درس انتقال مواد در بدن پایه چهارم


سناریوی علوم درس انتقال مواد در بدن پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس انتقال مواد در بدن برنامه ریزی برای تدریس درس انتقال مواد در بدن ویِِژگی های فراگیران در فراگیری انتقال مواد در بدن رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم انتقال مواد در بدن رشد اخلاقی در فراگیری درس انتقال مواد در بدن از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به انتقال مواد در بدن وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش انتقال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 577    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی بخوانیم درس باغچه اطفال پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی بخوانیم درس باغچه اطفال پایه چهارم


سناریوی بخوانیم درس باغچه اطفال پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس باغچه اطفال برنامه ریزی برای تدریس درس باغچه اطفال ویِِژگی های فراگیران در فراگیری باغچه اطفال رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای باغچه اطفال رشد اخلاقی در فراگیری درس باغچه اطفال از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به باغچه اطفال وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش باغچه اطفال روش های ارزشیابی درس باغچه اطفال رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 660    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی بخوانیم درس ابو علی سینا پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی بخوانیم درس ابو علی سینا پایه چهارم


سناریوی بخوانیم درس ابو علی سینا پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس ابو علی سینا برنامه ریزی برای تدریس درس ابو علی سینا ویِِژگی های فراگیران در فراگیری ابو علی سینا رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای ابو علی سینا رشد اخلاقی در فراگیری درس ابو علی سینا از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به ابو علی سینا وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش ابو علی سینا روش های ارزشیابی درس ابو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 833    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس کسرهای مساوی پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس کسر های مساوی برنامه ریزی برای تدریس درس کسر های مساوی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری کسرهای مساوی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای کسرهای مساوی رشد اخلاقی در فراگیری درس کسر های مساوی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به کسر های مساوی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش کسر های مساوی روش های ارزشیابی درس کسر های مساوی رسانه های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 795    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس خواص مستطیل پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس خواص مستطیل برنامه ریزی برای تدریس درس خواص مستطیل ویِِژگی های فراگیران در فراگیری خواص مستطیل رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای خواص مستطیل رشد اخلاقی در فراگیری درس خواص مستطیل از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به خواص مستطیل وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش خواص مستطیل روش های ارزشیابی درس خواص مستطیل رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 527    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس رسم نیمساز پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس رسم نیمساز برنامه ریزی برای تدریس درس رسم نیمساز ویِِژگی های فراگیران در فراگیری رسم نیمساز رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای رسم نیمساز رشد اخلاقی در فراگیری درس رسم نیمساز از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به رسم نیمساز وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش رسم نیمساز روش های ارزشیابی درس رسم نیمساز رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 452    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم


سناریوی ریاضی درس اعداد اعشاری پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اعداد اعشاری برنامه ریزی برای تدریس درس اعداد اعشاری ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اعداد اعشاری رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اعداد اعشاری رشد اخلاقی در فراگیری درس اعداد اعشاری از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اعداد اعشاری وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اعداد اعشاری روش های ارزشیابی درس اعداد اعشاری رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 468    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی آموزش قرآن کریم پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی آموزش قرآن کریم پایه چهارم


سناریوی آموزش قرآن کریم پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آموزش قرآن کریم برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش قرآن کریم ویِِژگی های فراگیران در فراگیری آموزش قرآن کریم رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آموزش قرآن کریم رشد اخلاقی در فراگیری درس آموزش قرآن کریم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آموزش قرآن کریم وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آموزش قرآن کریم روش های ارزشیابی درس آموزش قرآن کریم رسانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 580    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی علوم درس سنگ ها پایه چهارم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی علوم درس سنگ ها پایه چهارم


سناریوی علوم درس سنگ ها پایه چهارم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس سنگ ها برنامه ریزی برای تدریس درس سنگ ها ویِِژگی های فراگیران در فراگیری سنگ ها رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای سنگ ها رشد اخلاقی در فراگیری درس سنگ ها از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به سنگ ها وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش سنگ ها روش های ارزشیابی درس سنگ ها رسانه های به کار گرفته شده در درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 818    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی بخوانیم درس اگر جنگل نباشد پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی بخوانیم درس اگر جنگل نباشد پایه سوم


سناریوی بخوانیم درس اگر جنگل نباشد پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اگر جنگل نباشد برنامه ریزی برای تدریس درس اگر جنگل نباشد ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اگر جنگل نباشد رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اگر جنگل نباشد رشد اخلاقی در فراگیری درس اگر جنگل نباشد از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اگر جنگل نباشد وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اگر جنگل نباشد روش های ارزشیابی درس اگر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 536    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی بخوانیم درس شهر ما خانه ما پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی بخوانیم درس شهر ما خانه ما پایه سوم


سناریوی بخوانیم درس شهر ما خانه ما پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس شهر ما خانه ما برنامه ریزی برای تدریس درس شهر ما خانه ما ویِِژگی های فراگیران در فراگیری شهر ما خانه ما رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای شهر ما خانه ما رشد اخلاقی در فراگیری درس شهر ما خانه ما از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به شهر ما خانه ما وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 461    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی علوم درس آب روی زمین پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی علوم درس آب روی زمین پایه سوم


سناریوی علوم درس آب روی زمین پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آب بر روی زمین برنامه ریزی برای تدریس درس آب بر روی زمین ویِِژگی های فراگیران در فراگیری درس آب بر روی زمین رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای درس آب بر روی زمین رشد اخلاقی در فراگیری درس آب بر روی زمین از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آب بر روی زمین وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 434    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی علوم درس اندام های حرکتی پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی علوم درس اندام های حرکتی پایه سوم


سناریوی علوم درس اندام های حرکتی پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس اندام های حرکتی برنامه ریزی برای تدریس درس اندام های حرکتی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری اندام های حرکتی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای اندام های حرکتی رشد اخلاقی در فراگیری درس اندام های حرکتی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به اندام های حرکتی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش اندام های حرکتی روش های ارزشیابی درس اندام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 607    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی بخوانیم درس بچه های کانون پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی بخوانیم درس بچه های کانون پایه سوم


سناریوی بخوانیم درس بچه های کانون پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس بچه های کانون برنامه ریزی برای تدریس درس بچه های کانون ویِِژگی های فراگیران در فراگیری بچه های کانون رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای بچه های کانون رشد اخلاقی در فراگیری درس بچه های کانون از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به بچه های کانون وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش بچه های کانون روش های ارزشیابی درس بچه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 616    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم


سناریوی تدریس ریاضی ضرب اعداد یک رقمی پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس ضرب اعداد یک رقمی برنامه ریزی برای تدریس درس ضرب اعداد یک رقمی ویِِژگی های فراگیران در فراگیری ضرب اعداد یک رقمی رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای ضرب اعداد یک رقمی رشد اخلاقی در فراگیری درس ضرب اعداد یک رقمی از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به ضرب اعداد یک رقمی وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 550    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس گوشه پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس گوشه پایه سوم


سناریوی تدریس ریاضی درس گوشه پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس گوشه برنامه ریزی برای تدریس درس گوشه ویِِژگی های فراگیران در فراگیری گوشه رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای گوشه رشد اخلاقی در فراگیری درس گوشه از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به گوشه وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش گوشه روش های ارزشیابی درس گوشه رسانه های به کار گرفته شده در درس گوشه زمان بندی درس گوشه برنامه ریزی برای تدریس درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 385    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس قرآن آموزش قرآن کریم پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس قرآن آموزش قرآن کریم پایه سوم


سناریوی تدریس قرآن آموزش قرآن کریم پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس آموزش قرآن کریم برنامه ریزی برای تدریس درس آموزش قرآن کریم ویِِژگی های فراگیران در فراگیری آموزش قرآن کریم رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای آموزش قرآن کریم رشد اخلاقی در فراگیری درس آموزش قرآن کریم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به آموزش قرآن کریم وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش آموزش قرآن کریم روش های ارزشیابی درس آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 510    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق با انتقال پایه سوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق با انتقال پایه سوم


سناریوی تدریس ریاضی درس تفریق با انتقال پایه سوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس تفریق با انتقال برنامه ریزی برای تدریس درس تفریق با انتقال ویِِژگی های فراگیران در فراگیری تفریق با انتقال رشداخلاقی ازنظرپیاژه و تعمیم برای تفریق با انتقال رشد اخلاقی در فراگیری درس تفریق با انتقال از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به تفریق با انتقال وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش تفریق با انتقال روش های ارزشیابی درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 381    نویسنده : تیم مدیریت
DOC
سناریوی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم
۳,۰۰۰ تومان

سناریوی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم


سناریوی تدریس علوم درس برای جشن آماده شویم پایه دوم مقدمه تعریف تدریس زمان بندی درس برای جشن آماده شویم برنامه ریزی برای تدریس درس برای جشن آماده شویم ویژگی های فراگیران در فراگیری برای جشن آماده شویم رشد اخلاقی در فراگیری درس برای جشن آماده شویم از نظر کلبرگ نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون و تعمیم به برای جشن آماده شویم وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان در فرایند آموزش برای جشن آماده شویم روش های ارزشیابی درس برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۷    بازدید : 680    نویسنده : تیم مدیریت