no-img
آی پی فایل

مرجع فایل های آموزشی فرهنگیان و دانشجویان


آی پی فایل
ویژه VIP
اطلاعیه های سایت «بروزرسانی در 1396/12/01»

مطالب

RAR
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی یک میکروسکوپ خانگی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی یک میکروسکوپ خانگی


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی یک میکروسکوپ خانگی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد یک میکروسکوپ خانگی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد یک میکروسکوپ خانگی عکس جابربن حیان در مورد یک میکروسکوپ خانگی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان یک میکروسکوپ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 95    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر ششم ابتدایی وزن کره زمین چقدر است؟
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم ابتدایی وزن کره زمین چقدر است؟


دانلود طرح جابر ششم ابتدایی وزن کره زمین چقدر است؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد وزن کره زمین چقدر است؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد وزن کره زمین چقدر است؟ عکس جابربن حیان در مورد وزن کره زمین چقدر است؟ مطالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 575    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر ششم ابتدایی وسعت زمین چقدر است؟
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم ابتدایی وسعت زمین چقدر است؟


دانلود طرح جابر ششم ابتدایی وسعت زمین چقدر است؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد وسعتکره زمین چقدر است؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد وسعتکره زمین چقدر است؟ عکس جابربن حیان در مورد وسعتکره زمین چقدر است؟ مطالب علمی آموزشی در باره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 359    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی هواشناسی
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی هواشناسی


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی هواشناسی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد هواشناسی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد هواشناسی عکس جابربن حیان در مورد هواشناسی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان هواشناسی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 468    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی انجماد آب
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی انجماد آب


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی انجماد آب بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد انجماد آب تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد انجماد آب عکس جابربن حیان در مورد انجماد آب مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان انجماد آب این مستندات عنوان شده بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 404    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟ بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟ عکس جابربن حیان در مورد نفت چه تاثیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 328    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مهندسی
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مهندسی


دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مهندسی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مهندسی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مهندسی عکس جابربن حیان در مورد مهندسی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان مهندسی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 196    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی


دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشدتمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی عکس جابربن حیان در مورد مقایسه کود های طبیعی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 188    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی نور
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی نور


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی نور بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد نور تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد نور عکس جابربن حیان در مورد نور مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان نور این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 98    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مواد شب نما
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مواد شب نما


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مواد شب نما بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مواد شب نما تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مواد شب نما عکس جابربن حیان در مورد مواد شب نما مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان مواد شب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 116    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی تیره شدن ابرها
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی تیره شدن ابرها


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی تیره شدن ابرها بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چه چیزی باعث تیره شدن بعضی ابرها می شود؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد چه چیزی باعث تیره شدن بعضی ابرها می شود؟ عکس جابربن حیان در مورد چه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 59    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی شیشه چگونه ساخته می شود
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی شیشه چگونه ساخته می شود


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی شیشه چگونه ساخته می شود بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد شیشه چگونه ساخته می شود؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد شیشه چگونه ساخته می شود؟ عکس جابربن حیان در مورد شیشه چگونه ساخته می شود؟ مطالب علمی آموزشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 71    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی جلوگیری از فرسایش خاک
۴,۵۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی جلوگیری از فرسایش خاک


دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی جلوگیری از فرسایش خاک قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد جلوگیری از فرسایش خاک؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد جلوگیری از فرسایش خاک؟ عکس جابربن حیان در مورد جلوگیری از فرسایش خاک؟ مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 153    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود فایل فلش فارسی اندروید ۷٫۰ Oj1 برای G920P
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود فایل فلش فارسی اندروید ۷٫۰ Oj1 برای G920P


دانلود فایل فلش فارسی اندروید 7.0 Oj1 برای G920P فایل فلش فارسی اندروید ۷٫۰ (Samsung Galaxy S6 (G920P اندروید فارسی نسخه ۷٫۰ (SM-G920P)  و بیلد جدید OJ1 که توسط تیم عربی Yemen CDMA طراحی شده است. تمامی زبان ها در این رام فعال هستند و قابلیت های غیرفعال مانند SMS Delivery نیز همگی فعال هستند. همچنین برخی اپ های اسپرینت مانند Hands Free Activation در این نسخه حذف شده اند. آپدیت رسمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 69    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر کانی ها چهارم ابتدایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر کانی ها چهارم ابتدایی


 دانلود طرح جابر کانی ها چهارم ابتدایی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد   کانی ها تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد   کانی ها عکس جابربن حیان در مورد   کانی ها مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان   کانی ها این مستندات عنوان شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 243    نویسنده : تیم مدیریت