no-img
آی پی فایل

مرجع فایل های آموزشی فرهنگیان و دانشجویان


آی پی فایل
ویژه VIP
اطلاعیه های سایت «بروزرسانی در 1396/12/01»

مطالب

ZIP
دانلود طرح جابر آشنایی با انواع گیاهان
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر آشنایی با انواع گیاهان


دانلود طرح جابر آشنایی با انواع گیاهان بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد آشنایی با انواع گیاهان تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد آشنایی با انواع گیاهان عکس جابربن حیان در مورد آشنایی با انواع گیاهان مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان آشنایی با انواع گیاهان این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   درسیستم طبقه بندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 83    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر کرم خاکی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر کرم خاکی


دانلود طرح جابر کرم خاکی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد کرم خاکی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد کرم خاکی عکس جابربن حیان در مورد کرم خاکی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان کرم خاکی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 81    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابرپنجم عکس برداری از اشیای ریز
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابرپنجم عکس برداری از اشیای ریز


دانلود طرح جابرپنجم عکس برداری از اشیای ریز بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عکس برداری از اشیای ریز تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عکس برداری از اشیای ریز عکس جابربن حیان در مورد عکس برداری از اشیای ریز مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عکس برداری از اشیای ریز این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 78    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از ماه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از ماه


دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از ماه بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عکس برداری از ماه تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عکس برداری از ماه عکس جابربن حیان در مورد عکس برداری از ماه مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عکس برداری از ماه این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 76    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از کسوف
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از کسوف


دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از کسوف بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عکس برداری از کسوف تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عکس برداری از کسوف عکس جابربن حیان در مورد عکس برداری از کسوف مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عکس برداری از کسوف این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. زمین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 71    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
طرح جابر ابن حیان ششم علوم زمین
۴,۰۰۰ تومان

طرح جابر ابن حیان ششم علوم زمین


طرح جابر ابن حیان ششم علوم زمین بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد علوم زمین تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد علوم زمین عکس جابربن حیان در مورد علوم زمین مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان علوم زمین این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   مدارک و اسناد حاکی از آن است که حدود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 96    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر ششم با موضوع علم زمین
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم با موضوع علم زمین


دانلود طرح جابر ششم با موضوع علوم زمین بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد علم زمین تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد علم زمین عکس جابربن حیان در مورد علم زمین مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان علم زمین این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. تمام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 87    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر با موضوع چرخه آب سوم ابتدایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر با موضوع چرخه آب سوم ابتدایی


این مجموعه شامل: · پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چرخه آب · تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد چرخه آب · عکس جابربن حیان در مورد چرخه آب · مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان چرخه آب · این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. پهنک ممکن است وجود نداشته و یا بسیار کاهش یافته باشد و مثلاً به صورت پیچک در می‌آید. پهنک معمولاً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 72    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی دبستان مدلی از چشم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی دبستان مدلی از چشم


دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی دبستان مدلی از چشم دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان مدلی از چشم. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مدلی از چشم تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مدلی از چشم عکس جابربن حیان در مورد مدلی از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 170    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی مدلی از یک هواپیما
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی مدلی از یک هواپیما


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی مدلی از یک هواپیما بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مدلی از یک هواپیما تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مدلی از یک هواپیما عکس جابربن حیان در مورد مدلی از یک هواپیما مطالب علمی آموزشی در باره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 225    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی مدلی از یک اسکلت
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی مدلی از یک اسکلت


دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی مدلی از یک اسکلت بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مدلی از یک اسکلت تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مدلی از یک اسکلت عکس جابربن حیان در مورد مدلی از یک اسکلت مطالب علمی آموزشی در باره طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 122    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مزیت های داشتن دو چشم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مزیت های داشتن دو چشم


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مزیت های داشتن دو چشم بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مزیت های داشتن دو چشم تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مزیت های داشتن دو چشم عکس جابربن حیان در مورد مزیت های داشتن دو چشم مطالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 158    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی


دانلود طرح جابر ششم ابتدایی مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی عکس جابربن حیان در مورد مقایسه کود های طبیعی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 142    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر ششم ابتدایی منابع طبیعی ما
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم ابتدایی منابع طبیعی ما


دانلود طرح جابر ششم ابتدایی منابع طبیعی ما بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد منابع طبیعی ما تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد منابع طبیعی ما عکس جابربن حیان در مورد منابع طبیعی ما مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان منابع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 96    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی جذب آب در گیاهان
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی جذب آب در گیاهان


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی جذب آب در گیاهان بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد جذب آب در گیاهان تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد جذب آب در گیاهان عکس جابربن حیان در مورد جذب آب در گیاهان مطالب علمی آموزشی در باره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 99    نویسنده : تیم مدیریت