no-img
آی پی فایل

فوریه 2018 | آی پی فایل


آی پی فایل
ویژه VIP
اطلاعیه های سایت «بروزرسانی در 1397/06/10»

مطالب

آرشیو فوریه 2018 | آی پی فایل
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم کدام گیاهان حرکت می کنند؟
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم کدام گیاهان حرکت می کنند؟


دانلود طرح جابر چهارم کدام گیاهان حرکت می کنند؟ بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد کدام گیاهان حرکت می کنند؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد کدام گیاهان حرکت می کنند؟ عکس جابربن حیان در مورد کدام گیاهان حرکت می کنند؟ مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان کدام گیاهان حرکت می کنند؟ این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 805    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم کیفیت آب و انواع آن
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم کیفیت آب و انواع آن


دانلود طرح جابر سوم کیفیت آب و انواع آن بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است پوستر های طرح جابربن حیان در مورد کیفیت آب و انواع آن تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد کیفیت آب و انواع آن عکس جابربن حیان در مورد کیفیت آب و انواع آن مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان کیفیت آب و انواع آن این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 643    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر پنجم فلزات ریخته گری
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم فلزات ریخته گری


دانلود طرح جابر پنجم فلزات ریخته گری بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده اس. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد فلزات ریخته گری تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد فلزات ریخته گری عکس جابربن حیان در مورد فلزات ریخته گری مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان فلزات ریخته گری این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. این نوع ریخته گری در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 530    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم فضا
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم فضا


دانلود طرح جابر چهارم فضا بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد فضا تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد فضا عکس جابربن حیان در مورد فضا مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان فضا این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می‌بیند که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 729    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر پنجم فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها


دانلود طرح جابر پنجم فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها عکس جابربن حیان در مورد فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان فشار هوا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 850    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر پنجم عینک چگونه کار می کند؟
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم عینک چگونه کار می کند؟


دانلود طرح جابر پنجم عینک چگونه کار می کند؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عینک چگونه کار می کند؟ تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عینک چگونه کار می کند؟ عکس جابربن حیان در مورد عینک چگونه کار می کند؟ مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عینک چگونه کار می کند؟ این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 521    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر دوم پیوند زدن در گیاهان
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر دوم پیوند زدن در گیاهان


دانلود طرح جابر دوم پیوند زدن در گیاهان بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد پیوند زدن در گیاهان تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد پیوند زدن در گیاهان عکس جابربن حیان در مورد پیوند زدن در گیاهان مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان پیوند زدن در گیاهان این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 616    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر سوم انواع گیاهان حساس
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم انواع گیاهان حساس


دانلود طرح جابر سوم انواع گیاهان حساس برای پایه سوم بصورت ورد و قابل ویرایش این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد انواع گیاهان حساس تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد انواع گیاهان حساس عکس جابربن حیان در مورد انواع گیاهان حساس مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان انواع گیاهان حساس این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.    گل قهر گیاهی است که باید هر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 744    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر آشنایی با انواع گیاهان
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر آشنایی با انواع گیاهان


دانلود طرح جابر آشنایی با انواع گیاهان بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد آشنایی با انواع گیاهان تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد آشنایی با انواع گیاهان عکس جابربن حیان در مورد آشنایی با انواع گیاهان مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان آشنایی با انواع گیاهان این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   درسیستم طبقه بندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 598    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر کرم خاکی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر کرم خاکی


دانلود طرح جابر کرم خاکی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد کرم خاکی تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد کرم خاکی عکس جابربن حیان در مورد کرم خاکی مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان کرم خاکی این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 726    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابرپنجم عکس برداری از اشیای ریز
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابرپنجم عکس برداری از اشیای ریز


دانلود طرح جابرپنجم عکس برداری از اشیای ریز بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عکس برداری از اشیای ریز تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عکس برداری از اشیای ریز عکس جابربن حیان در مورد عکس برداری از اشیای ریز مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عکس برداری از اشیای ریز این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 453    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از ماه
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از ماه


دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از ماه بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عکس برداری از ماه تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عکس برداری از ماه عکس جابربن حیان در مورد عکس برداری از ماه مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عکس برداری از ماه این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 702    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از کسوف
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از کسوف


دانلود طرح جابر چهارم عکس برداری از کسوف بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عکس برداری از کسوف تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد عکس برداری از کسوف عکس جابربن حیان در مورد عکس برداری از کسوف مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عکس برداری از کسوف این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. زمین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 573    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
طرح جابر ابن حیان ششم علوم زمین
۴,۰۰۰ تومان

طرح جابر ابن حیان ششم علوم زمین


طرح جابر ابن حیان ششم علوم زمین بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد علوم زمین تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد علوم زمین عکس جابربن حیان در مورد علوم زمین مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان علوم زمین این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.   مدارک و اسناد حاکی از آن است که حدود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 501    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر ششم با موضوع علم زمین
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر ششم با موضوع علم زمین


دانلود طرح جابر ششم با موضوع علوم زمین بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد علم زمین تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد علم زمین عکس جابربن حیان در مورد علم زمین مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان علم زمین این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. تمام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 688    نویسنده : تیم مدیریت
ZIP
دانلود طرح جابر با موضوع برگ ها سوم ابتدایی
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر با موضوع برگ ها سوم ابتدایی


این مجموعه شامل: · پوستر های طرح جابربن حیان در مورد برگ ها · تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد برگ ها · عکس جابربن حیان در مورد برگ ها · مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان برگ ها · این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد. پهنک ممکن است وجود نداشته و یا بسیار کاهش یافته باشد و مثلاً به صورت پیچک در می‌آید. پهنک معمولاً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۶    بازدید : 1022    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی دبستان مدلی از چشم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی دبستان مدلی از چشم


دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی دبستان مدلی از چشم دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان مدلی از چشم. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مدلی از چشم تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مدلی از چشم عکس جابربن حیان در مورد مدلی از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 825    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی مدلی از یک هواپیما
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی مدلی از یک هواپیما


دانلود طرح جابر چهارم ابتدایی مدلی از یک هواپیما بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد  تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مدلی از یک هواپیما تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مدلی از یک هواپیما عکس جابربن حیان در مورد مدلی از یک هواپیما مطالب علمی آموزشی در باره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 803    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی مدلی از یک اسکلت
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی مدلی از یک اسکلت


دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی مدلی از یک اسکلت بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مدلی از یک اسکلت تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مدلی از یک اسکلت عکس جابربن حیان در مورد مدلی از یک اسکلت مطالب علمی آموزشی در باره طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 1203    نویسنده : تیم مدیریت
RAR
دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مزیت های داشتن دو چشم
۴,۰۰۰ تومان

دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مزیت های داشتن دو چشم


دانلود طرح جابر سوم ابتدایی مزیت های داشتن دو چشم بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word)  می باشند. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد مزیت های داشتن دو چشم تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد مزیت های داشتن دو چشم عکس جابربن حیان در مورد مزیت های داشتن دو چشم مطالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / بهمن / ۱۳۹۶    بازدید : 717    نویسنده : تیم مدیریت