آی پی فایل بلاگ

ماشین مجازی 0

ماشین مجازی چیست؟

ماشین مجازی یا Virtual Machine یک سیستم کامپیوتری شبیه سازی شده است که بر روی یک کامپیوتر فیزیکی اجرا می شود. به عبارت دیگر ماشین مجازی کامپیوتری است درون کامپیوتر. ماشین های مجازی حافظه،...